ZINKEN ÄR STÄNGD

Vi måste tyvärr stänga Zinkensdamms Ishall med omedelbar verkan på grund av säkerhetsrisk.
Vi beklagar det besvär det kommer att orsaka er och er verksamhet.

Vi har idag fått informationen att ishallen är i så dåligt skick att den måste stängas med omedelbar verkan.
– Framförallt är det marken som rör sig vilket gör att hela anläggningen glider. I värsta fall kan väggar, tak, eller hela konstruktionen rasa ihop. Med sådana säkerhetsrisker för den enskilde måste vi stänga hallen omedelbart, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Ett omedelbart agerande är nödvändigt, även om konsekvensen blir tråkig för er föreningar som nyttjar anläggningen.

Stockholms stad ska nu utreda vilka åtgärder som krävs för att hallen ska kunna öppna igen. Rapporten som kom under dagen visar att det inte finns några kortsiktiga lösningar. Det troliga är därför att Zinkensdamms ishall kommer att hålla stängt resten av säsongen.

– Det är väldigt tråkigt att Zinkensdamms Ishall behöver stänga, men åtgärden visar sig helt nödvändig då den är för osäker att vistas i. Självklart blir det här besvärande för de föreningar som bedriver sin verksamhet i hallen. Vi arbetar nu hårt för att hitta lösningar med tider i andra hallar, säger Marina Högland, idrottsdirektör i Stockholms stad.