NY STYRELSE

På föreningens välbesökta årsmöte den 2 april valdes det en ny styrelse;
Ordförande – Peter Lilja (1 år)
Ledamot (kassör) – Jonas Lindström (2 år)
Ledamot (sekreterare) – Johan Lisspers (1 år)
Suppleant – Norbert Németh (1 år)

Till revisor valdes Linn Eriksen (1 år) och till valberedning valdes Johan Andersson (ordförande) och Hans Sjöqvist (vardera 1 år)

På den efterföljande prisutdelningen delades följande priser ut;
Årets Kanon – Adnan Mlivic
Årets Värsting – Adnan Mlivic
Årets Spelare – Mikael Lafferentz
Tjugoårsklubben – Tommy Hartman
Fyra decennier – Johan Andersson