Hemmaarena


Zinkensdamms IP (invigdes 1937)
T-bana Zinkensdamm
Ishallen byggdes 1990 och renoverades 2007
Maximalt 300 personer får vistas i ishallen samtidigt
073 921 90 56
Det råder totalt parkeringsförbud på Zinkensdamms IP!