Klubben

Styrelsen
Ordförande
Peter Lilja
0708-91 77 83
info@skarpan.com

Kassör
Jimmy Giannini
073-035 33 11
kassor@skarpan.com

Sekreterare
Tommy Hartman
073-982 04 03
sekreterare@skarpan.com

Ledamot (adjungerad)
Fredrik Claesson
070-329 12 13
ledamot@skarpan.com

Valberedning
Johan Andersson
073-075 78 16
valberedning@skarpan.com

Revisor
Jens Bergsten

Kontaktuppgifter
Skarpnäcks AIK
Bergfotensvängen 3
135 37  TYRESÖ
info@skarpan.com
+46 708 91 77 83

Övrigt
Organisations nr; 802407-0206
Förenings nr; 3597
Bankgiro; 860-6907
Swish; 123 517 41 72

Organisationsschema