Skarpnäcks AIK - Logotype

VÄRDEGRUND SKARPNÄCKS AIK

Klubben bildades 1976 och bedriver sedan dess idrottsverksamhet inom olika idrotter
Klubben följer RF:s normalstadgar och därmed även dess Värdegrund

1. Utveckling och Prestation;
Vi värdesätter och främjar fysisk och mental hälsa hos alla våra medlemmar
Vi strävar efter att skapa en miljö där träning och tävling bidrar till individens totala välbefinnande
Vi strävar efter att främja individens och lagets utveckling genom att erbjuda en träningsmiljö som uppmuntrar till personlig tillväxt och prestationsförbättring

2. Inkludering och Respekt;
Vi välkomnar alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller fysiska förmågor
Vi ser till att alla utövare behandlas med respekt och får lika möjligheter att delta och utvecklas

3. Fair play och Ansvar;
Vi prioriterar fair play och sportsligt uppträdande både på och utanför idrottsarenan
Vi agerar med ärlighet, rättvisa och respekt gentemot domare, motståndare och medspelare
Vi agerar på ett etiskt korrekt sätt och tar ansvar för våra handlingar både på och utanför idrottsarenan
Vi efterlever regler och riktlinjer samt förstår att vårt beteende och uppträdande representerar både såväl vår klubb som idrottsrörelsen som helhet
Vi gör alltid rätt för oss i alla lägen

4. Laganda och Samarbete;
Vi värdesätter lagandan och betonar vikten av samarbete och gemenskap
Vi uppmuntrar till att bygga starka relationer, stödja varandra och arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål, både på och utanför idrottsarenan
Vi tror på att sätta och nå mål, samtidigt som vi uppmuntrar till att lära oss av både framgångar och motgångar

Genom att omfamna denna värdegrund skapar vi en positiv och inspirerande idrottsmiljö där alla, oavsett roll i klubben, kan trivas, utvecklas och njuta av sin idrottsupplevelse under ett stort personligt ansvar!